Projekt AGROTRG Lokalitet Konceptualni dizajn Kontakt ENGLISH
Konceptualni dizajn vodi računa o neophodnoj modularnosti i fleksibilnosti u preuređenju prostora za različite korisnike otvorenog i zatvorenog prostora. Jedan od imperativa u uređivanju kompleksa je energetska učinkovitost. Pored toga, značajan dio površine ima kapacitet za proizvodnju električne energije fotovoltaičkim postupkom. Vizualni identitet uzima u obzir najprije lokalnu tradiciju koja se usklađuje s funkcionalnim potrebama koje postavljaju moderne tehnologije i važeći poslovni standardi i uzance. Upravo zato, Agrotrg kao svoj identitet izgrađuje poslovne zgrade inspirirane „ŽUPANJSKIM STANOVIMA“ koji su projektirani u skladu s minimalnim tehničkim uvjetima koje traže budući korisnici poslovnog prostora.
Središte Agrotrg-a je centralna hala površine 11.880 m2 u kojoj su smješteni zakupnici po modelu trgovačkog centra općeg tipa. Sve djelatnosti smještene u centralnoj hali moraju zadovoljavati stroge kriterije, ne smiju proizvoditi buku, mirise, zagađivati okoliš ili biti opasni za svoje okruženje na bilo koji način. Ovaj model odabran je iz dva razloga. Primarni razlog leži u činjenici da većina dobavljača poljoprivredne opreme i materijala nema potrebe za velikim prodajnim prostorima. Sekundarni razlog dolazi iz prirode modernog poslovanja. Mali i srednji poduzetnici nemaju rezervnih zaposlenika koji bi vodili računa o izgradnji vlastitog postojećeg objekta. Oni se moraju usredotočiti na temeljno poslovanje, koje im je modelom Agrotrg-a omogućeno i olakšano.

Tri su temeljna činitelja koncepta Agrotrg-a:
1. Edukacija kupaca. Mali i srednji poduzetnici znanje i iskustvo pribavljaju u pravilu iz vanjskih izvora. Često se taj transfer ostvaruje kroz kupovinu opreme i repromaterijala. No takav transfer u sebi nosi opasnost pristranog tumačenja rezultata koji nameću proizvođači i trgovci koji žele prodati svoje proizvode. Upravo zato, u projektu Agrotrg, okosnica edukativnih programa je specijalizirani poduzetnički centar kojemu su osnivači Agrotrg i jedinice lokalne samouprave, uz mogućnost sudjelovanja državne uprave i industrije.
2. Zajednički marketing. Dvije su ciljne skupine podesne za zajedničku organizaciju marketinga. Proizvođači i prerađivači hrane i proizvođači i trgovci poljoprivrednom opremom i repromaterijalom. Mehanizmi kojima se postiže učinak su degresija fiksnih troškova može uključivati i uporaba zajedničke potrošačke kartice koja kupcima olakšava kupovinu, a Agrotrg-u daje uvid u potrebe i navike svojih klijenata.
3. Koncentracija ponude poljoprivredne opreme i materijala koja ne postoji u regiji uopće. Agrotrg je mjesto na kojemu kupci, bez obzira na specijalizaciju i veličinu, mogu pronaći sve što im treba za pokretanje posla ili postojeću proizvodnju. Proizvodi koji se nabavljaju u velikim količinama, ovdje se mogu nabaviti po najpovoljnijim cijenama. S druge strane, u Agrotrg-u se mogu kupiti i proizvodi koji se nabavljaju rijetko i u malim količinama i zbog kojih je do tada, u pravilu trebalo putovati do udaljenih specijaliziranih trgovina.
Korisnici koji u svom poslovanju trebaju poštovati posebne uvjete ili bi svojim djelovanjem u centralnoj hali ometali druge (poput trgovine kemijskim zaštitnim sredstvima ili stočnom hranom) ili ne trebaju zatvoreni, grijani/hlađeni poslovni prostor (poput trgovaca mineralnim gnojivima), smješteni su u samostojeći objekt u stilu tradicijskog županjskog stana ili koriste otvoreni ili natkriveni poslovni prostor.

Copyright © 2012. Agrotrg d.o.o. Sva prava pridržana.